RELIGIOUS FESTIVALS AND SPECIAL EVENTS – 2021

DATE DAY EVENT
2021-01-01 FRI NEW YEAR’S DAY
2021-01-03 SUN AYYAPPA PADI POOJA
2021-01-11 MON HANUMAD JAYANTHI
2021-01-13 WED BHOGI,DHANURMASA POOJA ENDS, ANDAL KALYANOTHSAVAM
2021-01-14 THU MAKARA SANKARANTHI, PONGAL, UTTARAYANA PUNYAKALAM
2021-01-28 THU THAI POOSAM
2021-02-01 MON BAGULA PANCHAMI
2021-02-18 THU RATHA SAPTHAMI
2021-02-23 TUE BHEESHMA EKADASI
2021-03-11 THU MAHA SHIVARATRI
2021-03-14 SUN Mruthyanjaya Homam
2021-03-19 FRI SHIVA BRAMOTSAVAM BEGINNING
2021-03-20 SAT RATHAYATHRA & KALYANOTHSAVAM
2021-03-21 SUN SHIVA BRAMOTSAVAM CONCLUSION
2021-03-27 SAT PANGUNI UTHIRAM
2021-03-28 SUN LAKSHMI SAHASRANAMA LAKSHARCHANA
2021-04-04 SUN Sri Suktha Homam
2021-04-12 MON CHANDRAMANA UGADI, VASANTHA NAVARATHRI BEGINNING
2021-04-13 TUE TAMIL NEW YEAR / VISHU
2021-04-21 WED SRI RAMANAVAMI
2021-04-22 THU SRI RAMA KALYANOTHSAVAM
2021-04-23 FRI Ramatharaka Homam
2021-04-23 FRI SRI RAMA PATTABHISHEKAM
2021-05-08 SAT MOTHER’S DAY
2021-05-15 FRI RAMANUJA JAYANTHI
2021-05-16 SAT SHANKARA JAYANTHI
2021-05-24 MON NARASIMHA JAYANTHI
2021-05-26 WED LUNAR ECLIPSE starts 04:47 AM ends at 5:33 AM
2021-06-10 THU ANNULAR SOLAR ECLIPSE starts at 5:24 AM and ends at 6:30 AM
2021-06-20 SUN Navagraha Homam
2021-07-16 FRI DAKSHINAYANA PUNYAKALAM
2021-07-23 FRI GURU POURNAMI
2021-08-08 SUN KAMAKSHI KALYANAM
2021-08-10 TUE THIRU ADI POORAM
2021-08-20 FRI VARAMAHALAKSHMI VRATHAM
2021-08-21 SAT YAJUR UPAKARMA
2021-08-21 SAT THIRU ONAM
2021-08-29 SUN SRI KRISHNA JANMASHTAMI
2021-08-30 MON SRI JAYANTHI CELEBRATION
2021-09-05 SUN Sudharshana Homam
2021-09-10 FRI GANESHA CHATURTHI
2021-09-12 SUN Ganapathi Homam
2021-09-16 THU PURATTASI CELEBRATIONS BEGIN
2021-09-21 TUE MAHALAYA PAKSHAM BEGINNING
2021-10-06 WED NAVARATHRI BEGINNING
2021-10-12 TUE DURGASHTAMI
2021-10-13 WED SARASWATHI POOJA
2021-10-14 THU VIJAYADASAMI
2021-10-17 SUN Chandi Homam
2021-10-19 TUE ANNABHISHEKAM
2021-10-24 SUN LALITHA SAHASRANAMA LAKSHARCHANA
2021-11-04 THU DEEPAVALI
2021-11-05 TUE SKANDA SHASHTI BEGINNING
2021-11-09 TUE SKANDA SHASHTI /SOORA SAMHARAM
2021-11-10 WED MURUGAN KALYANOTHSAVAM
2021-11-13 SAT VARSHIKOTHSAVAM THITHI DAY
2021-11-13 SAT VARSHIKOTHSAVAM CELEBRATION
2021-11-16 TUE AYYAPPA MANDALA POOJA BEGINNING
2021-11-18 THU SAMOOHIKA SATHYANARAYANA POOJA
2021-11-18 THU KARTHIKAI DEEPAM
2021-11-19 FRI PARTIAL LUNAR ECLIPSE starts 01:02 AM ends at 6:58 AM
2021-11-19 FRI VISHNU BRAMOTHSAVAM BEGINNING
2021-11-20 SAT RATHOTHSAVAM & KALYANOTHSAVAM
2021-11-21 SUN VISHNU BRAMOTHSAVAM CONCLUSION
2021-12-16 THU MARGAZHI CELEBRATION, DANURMASA POOJA BEGINNING
2021-12-20 MON ARDRA DARSANAM
2022-01-01 SAT NEW YEAR’S DAY